Machteloos

Werken met ouders met een verstandelijke beperking.

Thea en Jolanda werken als gezinscoaches in een begeleidingsproject in Utrecht. Zij ondersteunen ouders met verstandelijke beperkingen bij de opvoeding van hun kinderen. De ouders zijn via de rechter in het project geplaatst. Hier krijgen ze nog één kans om te bewijzen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun kinderen. De gezinscoaches steunen de gezinnen voor de volle honderd procent, maar de chaos en problemen zijn te groot. De ouders kunnen niet voldoen aan de eisen die de hulpverlening aan ze stelt. Maar als de ouders zich niet verbeteren, volgt onverbiddelijk uithuisplaatsing van de kinderen. Een situatie die ouders én betrokken gezinscoaches machteloos maakt.

Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de ouders met een verstandelijke beperking niet in staat is om hun kinderen ‘goed genoeg’ op te voeden. De hulpverlening is er op gericht om de ouders te leren hun eigen regie te voeren. Hulpverleners als Thea en Jolanda merken dagelijks dat veel van deze ouders niet in staat zijn om te leren. Maar de gezinscoaches mogen de regie in het gezin niet overnemen. Uiteindelijk is het gezin de dupe, de kinderen worden uithuisgeplaatst en een lang traject van tijdelijke pleeggezinnen en overvolle kindertehuizen volgt.

 

Machteloos is een productie van Paul de Bont Producties.
Regie: Marlou van den Berge

In het kader van dit project ontwikkelde Paul de Bont Producties ook met verschillende organisaties Kijk op Kinderwens, een grootschalig voorlichtingsproject bestaande uit e-learning cursus, tools, DVD’s en trainingen. Kijk op Kijk op Kinderwens voor meer informatie over dit project.